Home Blog

Was God se Verbond op ‘n Gesteelde Seën gebaseer?

Die meerderheid gelowiges sukkel met die Bybelse figuur van Jakob as hulle sy lewe in die privaatheid van hulle gedagtes oordink. Die basiese vraag...

Is Daar Slegs Een God?

Voordat ek enigiets anders sê, erken ek dat hierdie vraag, “Is daar werklik slegs een god?” beide ongeloofwaardig en godslasterlik klink.  Maar u ken...

Waarom ‘n Ander Trooster?

Die boek Handelinge beskryf die eerste-eeuse Joodse Christus-volgers op ‘n onverwagse manier vir die meeste hedendaagse gelowiges.  Hulle word beskryf in terme wat herinner...

Het Jesus Alle Voedsel Rein Verklaar?

In Markus 7 lees ons van ‘n hewige debat tussen die Judese Farisieërs en Jesus ten opsigte van die feit dat Jesus se Galilese...

Is Kersfees ‘n Heidense Fees?

Kom ons spring weg met ‘n bietjie van ‘n donker prentjie.  Nêrens in die Heilige Skrif word melding gemaak van 'n fees ter herdenking...

Moet Nie-Joodse Christene die Joodse Feeste Vier?

Om verskeie redes tree hierdie onderwerp deesdae weer sterk na vore.  Die vernaamste is dat Christenkerke wêreldwyd, verteenwoordigend van byna elke groot Christelike denominasie,...

Egskeiding in die Christelike Geloof en Judaïsme

Kom ons begin met die Christelike geloof. Eenvoudig gesê, die Christelike geloof beskou egskeiding as tragedies, of dit nou deur Bybels aanvaarbare omstandighede meegebring...

Het Jesus Ons Belet om ʼn Eed Af te Lê?

Jesus se verklaring word gewoonlik aangeneem om te beteken dat, vanaf Christus vorentoe, ‘n gelowige nie toegelaat word om ‘n eed af te lê...

Waarom het Jesus Maria Verbied om Hom Aan Te Raak?

ʼn Skrifgedeelte wat vir die meeste volgelinge van Christus ‘n raaisel bly, is dié in die twintigste hoofstuk van die Johannes-evangelie waar Jesus ná...
X GET UNLIMITED ACCESS TO ALL HEBREW RESOURCES AT ISRAEL BIBLE CENTER NOW!
EXPLORE