Die boek Handelinge beskryf die eerste-eeuse Joodse Christus-volgers op ‘n onverwagse manier vir die meeste hedendaagse gelowiges.  Hulle word beskryf in terme wat herinner aan ‘n Utopiese gemeenskap, waar gelowiges alle goed in gemeen gehou het en nie een het nood gehad nie (Handelinge 4:32 – 35).

Maar wat was hulle grondslag vir hierdie gemeenskaplike leefstyl in Christus Jesus? Die Torah, met al sy sorg vir die armes en behoeftiges (Levitikus 23:22) maak geen melding van gedeelde eindom nie.  In werklikheid, word privaat eiendomsregte gehandhaaf (Eksodus 20:17).  Die Hebreeuse profete het nie geleer dat gelowiges alles wat hulle ooit besit het, moet opgee nie.  Jesus het wel een jong man uitgedaag om al sy besittings te verkoop (Matteus 19), maar dit was om daardie jong man se liefde vir wêreldse besittings te ontbloot en uit te daag.  Daar is geen aanduiding dat Jesus hierdie lering bedoel het om as norm te dien vir al sy navolgers nie.

Ons beste beskikbare heropbouing, skakel hierdie groep Christus-volgers met Esseen gemeenskappe wie (volgens Josephus Flavius) reeds hierdie tipe leefstyl vir eeue lank geprakseer het. Die Joodse historikus beskryf hulle as volg, “… mens kan geen persoon tussen hulle vind wie meer in terme van besittings het nie… diegene wie in hierdie gemeenskap inkom, moet hulle fondse opgee aan die orde… besittings van elk word inmekaar vermeng, asof hulle broeders is, om ‘n fonds vir almal te skep.” (Wars, II, 8, 3)

Indien die Handelinge gemeenskap saamgestel is van ‘n Esseen meerderheid wie hulself met Jesus verbind het, sou hul voortsetting van hierdie eeue-lange gemeenskaplike praktyk sin gemaak het.

Laat ons hierdie aangrypende stelling ‘n stap verder neem.  Ten tye van een geleentlheid, het Jesus ‘n vreemde belofte aan sy dissipels gemaak.  Hy sê: “Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee” (Joh. 14:16, Ou Vertaling).  Hierdie impliseer natuurlik, dat hy homself, die VOORAF Trooster was.  Ek ontken nie dat die Gees van Heiligheid/ Heilige Gees die Trooster is van wie Christus gepraat het nie, maar hoekom het hy dit op hierdie wyse gestel?  Waarom sê hy, ‘n ANDER Trooster?

Op grond van gesange gevind tussen in die Dooie See-Rolle, het Israel Knohl, ‘n professor aan die Hebreeuse Universiteit – en ‘n gas-dosent hier aan die Israel Bible Centre – aangevoer dat daar een geslag voor Jesus, ‘n messianse leier opgestaan het en bekend geword het as die Leraar van Geregtigheid. Dit is moontlik om hierdie persoon met Menachem die Esseen, wie in ‘n raadgewende posisie in die hof van Koning Herodes gedien het, te identifiseer.

Menachem het ‘n uiters gevaarlike lewe gelei en het in die geheim voorberei vir wat uiteindelik bewys is as ‘n baie onsuksesvolle opstand.  Sy volgers het geglo dat hy die Messias was, maar hy is tydens die opstand in 4 V.H.J. deur Romeinse soldate verneder en doodgemaak.  (Sy oorlewende volgelinge het later geglo dat hy die vervulling van die leidende dienaar was soos genoem in die tekse in Jesaja).

Die Hebreeuse word wat agter die bogenoemde “Trooster” lê, is inderwaarheid, Menachem (מנחם) – dieselfde as die naam van die Esseen leier deur Josephus Flavius genoem. (Die Griekse παράκλητος  (Parakleet) is die Hebreeuse Menachem wat in Grieks vertaal is).

Dit is moontlik dat Jesus, deur om na die komende Heilige Gees te verwys as “’n ander Trooster,” homself as die ware/waaragtige Menachem (מנחם) geïdentifiseer het; en dat hy die Esseen gemeenskap opgeroep het, om in pleks daarin, hul vertroue in Hom te stel.  Anders as Menachem die Esseen, het die Waragtige Trooster (Jesus) ‘n suksesvolle opstand teen al die vyande van Israel en deur sy opstanding tot sonde en die dood oorwin.

BEGIN YOUR JOURNEY OF DISCOVERY

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Words left: 50
Please enter your comment!